Vision og mål

Vision:

” … bidrage til en positiv udvikling af dansk erhvervsliv gennem rådgivning og sparring, der kan sikre vedvarende udvikling og vækst for virksomheder på tværs af brancher. Herudover være med til at sikre den enkelte medarbejders sundhed og trivsel på arbejdspladsen. ”

 

Mål:

Virksomheden skal være blandt de mest foretrukne på markedet inden for konsulentydelser med henblik på at styrke virksomhedernes vækst og økonomi i dansk erhvervsliv.

Virksomheden vil være med til at sikre den enkeltes sikkerhed og sundhed i arbejdet gennem en relevant rådgivning om strategiske sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen.

Virksomheden ønsker at sætte værdierne integritet, loyalitet, professionalisme & innovation i centrum.