Processoptimering og strategiudvikling

Ønsker din virksomhed at kigge nærmere på jeres processer og dertilhørende strategi, tilbyder jeg at lave en analyse af jeres processer og strategi. Det er op til virksomhedsejeren at definere, hvilket område af virksomheden som han eller hun ønsker at arbejde med.

Efter min analyse af processerne og strategien for det udvalgte område, vil jeg undersøge nærmere, hvilke andre områder, der er relevante at inddrage for at få det bedst mulige resultat af arbejdet.

Formålet med at optimere processer og strategi for virksomhedens forskellige områder er blandt andet:

  • at skabe et potentiale for en højere effektivitet
  • en fælles forståelse af retningen for virksomhedens arbejde
  • at sikre sunde og motiverende rammer i arbejdet

Skal en virksomheds processer og strategi optimeres, kræver det oftest et dybere indblik i, hvad virksomheden har lavet af overordnede mål, og hvordan disse mål rent faktisk bliver efterlevet i praksis.

De fleste virksomheder har allerede lavet en overordnet strategi for det arbejde, som skal udføres og sat ressourcer af til de forskellige processer. Det kan dog være svært at sikre at processer og ressourcer overholdes efter planen. Udfordringen kan eksempelvis opstå, når virksomhedens markedssituation ændres.

Her kan det være en udfordring, hvis ikke virksomheden får justeret sine processer samt strategi til de nye markedsvilkår. Det kan for nogen skabe et dårligt arbejdsmiljø med psykiske og fysiske belastninger i arbejdet.