Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling kan foregå på mange spændende måder i en virksomhed. For mig er det vigtigt at man som virksomhedsejer har gjort sig nogle tanker om, hvad de ønsker at se af forbedringer, når de vil skabe en positiv udvikling for sine ansatte.

For mig er udvikling af medarbejdere noget der kan ske, når den enkelte har givet udtryk for, hvad han eller hun har af ønsker for sin faglige og personlige udvikling fremadrettet.

Rent praktisk kan medarbejderudvikling ske gennem coaching af den enkelte medarbejder eller gennem en fælles motivation eksempelvis ved hjælp af en workshop for en udvalgt afdeling med udvalgte emner på dagsordenen.

Når man taler om medarbejderudvikling kan det oftest forbindes med lange medarbejdersamtaler og udformede uddannelsesplaner i samarbejde med virksomheden.

Dette mener jeg blot er én af mange bud på, hvordan en medarbejder bedst muligt kan udvikle sig. Medarbejderudvikling ser jeg som værende et samarbejde mellem den enkelte og virksomheden, hvor man sammen danner et fælles grundlag for, hvordan udviklingen bedst kan finde sted ud fra medarbejderens ønsker samt behov.

Det kan selvfølgelig rent praktisk foregå ved hjælp af MUS- eller GRUS – samtaler, workshops eller værksteder, hvor medarbejderne hver især kan bygge ovenpå sine kompetencer gennem ny viden, der blandt andet kan tilegnes gennem vidensdeling og fælles dialog.