Arbejdsmiljø og sikkerhed

Inden for arbejdsmiljø og sikkerhed tilbyder jeg sparring til din virksomheds daglige arbejde med dette område.

I et samarbejde om optimering af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet vil min rolle oftest være som mentor, hvor jeg vil stå til rådighed, når virksomheden skal træffe strategiske beslutninger for dette arbejde.
Jeg vil i samarbejde med din virksomhed hjælpe med at skabe de rette rammer for de ansattes sikkerhed og sundhed, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø, med udgangspunkt i den gældende Arbejdsmiljølovgivning i Danmark.
Herudover er jeg certificeret underviser i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, der giver mig mulighed for at uddanne og certificere nye arbejdsmiljørepræsentanter i jeres organisation

Formålet med at sikre et optimalt sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde er for mig at nedbringe virksomhedens arbejdsulykker, arbejdsskader og sygefravær gennem løbende interne sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger og arbejdspladsvurderinger.

Optimeres rammerne for sikkerheden og arbejdsmiljøet mener jeg at det kan bidrage til en højere trivsel samt sundhed hos virksomhedens medarbejder.